Skip to main content

Verzekeringen

Verzekeringen
We behandelen hier de basisverzekering. Vanuit de aanvullende verzekeringen zijn echter extra vergoedingen mogelijk. Raadpleeg hiervoor uw verzekeraar.
Vergoeding gebitsprothese
De gebitsprothese wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw eigen bijdrage daarvoor is 25% van het totaalbedrag.
Vergoeding implantaatprothese (klikgebit)
Voor een compleet klikgebit bent u een eigen bijdrage van 17% van het totaalbedrag verschuldigd. Om er zeker van te zijn dat u geen onnodige kosten maakt, adviseren wij u om bij uw eigen verzekering te informeren naar de financiële mogelijkheden.
Kosten bij reparatie of rebasing (opvulling)
De kosten van een reparatie of rebase (een nieuwe basis of ’laagje’ erin) van een volledig kunstgebit bedragen 10% van het totaalbedrag, mits u uw eigen risico heeft opgebruikt.

Rebase op implantaatgedragen protheses (klikgebit) moet eerst aangevraagd worden bij uw zorgverzekeraar. Uiteraard verzorgt Tandtechnisch Laboratorium Custers dit voor u.