Skip to main content

Technieken

Alle behandelingen worden in samenwerking met onze tandartsen vervaardigd. Het voordeel van deze manier van werken is dat wij de patiënt altijd zelf gezien hebben. Hierdoor kunnen wij uiteraard beter en klantgericht werken. De controle is zelfs nog beter omdat er tandtechnici én tandartsen naar kijken.

Het voordeel hiervan is dat een tandtechnicus gespecialiseerd is in het technische gedeelte en een tandarts meer op het medische gebied.

De technieken die wij ondersteunen zijn:

  • Protheses en Implantaat Protheses
  • Kronen en Bruggen
  • Frameprotheses
  • Alle tandtechnisch voorkomende werkzaamheden

Wij kunnen u daar volledig over informeren. Voor meer informatie over de door ons gebruikte technieken kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Specialisatie, technieken

Procedure

Als u bij Tandtechnisch Laboratorium Custers binnentreedt vragen wij u om de nodige gegevens te overhandigen zoals uw zorgpasje en/of uw eventuele goedkeuring van uw zorgverzekeraar.

Dit is nodig voor onze administratieve verwerking voor uw verzekeraar! Daarna gaan we aan de slag om eerst uw wensen en mogelijkheden en eventuele verbeterpunten te bespreken.

Vervolgens gaan we aan de slag en gaan we de volgende afspraken vastleggen:

STAP 1.
1ste afdrukname. Dit kan op de eerste dag van uw afspraak. Nodig voor: model analyse, vervaardiging van op maat gemaakte lepel (individuele lepel).

STAP 2.
2de (evt.implantaat) afdrukname.Kleurbepaling van uw tanden, eventueel wensen voor de stand van uw tanden (tip: neem een foto mee!). Houdt er rekening mee dat u uw prothese een paar uur moet missen! (indien wenselijk kunt u er op wachten).

STAP 3.
Passen in was fase. In deze stap kunnen we bekijken of het naar uw wens is opgesteld (kleur, stand van de tanden, juiste beethoogte etc.). Eventuele correcties kunnen in deze fase worden toegepast.

STAP 4.
Plaatsen van prothese. Dit is het moment dat u uw nieuwe prothese geplaatst krijgt (allereerst lopen we alle punten na en loopt u tevreden de deur uit).

Na plaatsing van uw prothese maakt u een afspraak met uw tandarts voor een laatste controle.

Mochten er nog drukplaatsen optreden (wat niet ongewoon is) komt u dan gerust langs en loop er niet te lang mee rond. Bel even voor een afspraak!

Implantoloog

Een implantoloog vervangt één of meerdere tanden door implantaten. Deze implantaten worden na het plaatsen voorzien van een kroon, brug, of een overkappingsprothese.

Wanneer heeft U een implantaat nodig?
Als U een tand of kies mist kunt U een implantaat laten plaatsen. Op het implantaat wordt dan een kroon geplaatst.

Draagt U een kunstgebit en is er te weinig houvast in de kaak waardoor het kunstgebit niet (meer) goed zit, dan kunnen er 2 of 4 implantaten geplaatst worden. Daarna wordt er een volledige prothese gemaakt die vastklikt op de implantaten (klikgebit).

Tijdens de behandeling wordt onder plaatselijke verdoving het implantaat in het kaakbot gezet. In de daarop volgende 3 maanden hecht het kaakbot zich aan het implantaat. Daarna kan een kroon, brug of kunstgebit gemaakt worden.

kosten…Voor een compleet klikgebit bent u een eigen bijdrage van 17% van het totaalbedrag verschuldigd. Om er zeker van te zijn dat u geen onnodige kosten maakt adviseren wij u om bij uw eigen verzekering te informeren naar de financiele mogelijkheden.

Risico’s
De kans van slagen van een implantaatoperatie is zeer groot. Goed onderzoek vooraf maakt de kans op complicaties of mislukkingen minimaal. Toch kan er direct na het plaatsen van een implantaat tijdelijk ongemak zijn in de vorm van napijn of zwelling. Ook komt het een enkele keer voor dat een implantaat niet vastgroeit en moet worden verwijderd. De kans hierop is groter als U rookt.

Implantoloog, overkappingsprothese, kroon